Sifab

Policy

Företagets policys baserade på olika lagar, förordningar samt företagets värdegrund visar riktlinjer för den dagliga verksamheten. Sifab administreras av Simrishamns Bostäder AB och följer därmed deras policys.