Sifab

Organisation

Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) är en liten organisation, som jobbar med delegerat ansvar. Vår ambition är att snabbt och smidigt möte våra kunder och deras lokalbehov.

Vi utbildar fortlöpande vår personal bl.a. vid årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Vi satsar även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Simrishamns Industrifastigheters viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling. Sifab administreras av Simrishamns Bostäder AB och följer därmed deras olika policys.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun. Styrelsen består av fem ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter
Bertil Bjerstam (ordförande), Håkan Rosenkvist (vice ordförande), Fredrik Strömberg, Ingmari Jakobsen, Lennart Månsson

Suppleanter
Birgitta Öhman, Ove Ljunggren, Sven Carlsson, Karl-Gustav Högberg, Lars Gösta Nilsson

Lekmannarevisor Alf-Göran Andersson

Revision
Aukoriserad revisor Lennart Öhrström, Ernst & Young

VD och ledande befattningshavare
Per-Olof Järvegren, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Micael Holm, fastighetschef
Lars Persson, drifts- och underhållschef

Personal
Teknisk och ekonomisk förvaltning av SIFAB:s fastigheter handhas av Simrishamns Bostäder AB enligt mellanvarande förvaltningsavtal. I uthyrningsfrågor ska VD eller fastighetschefen kontaktas.

Simrishamns Bostäder AB har totalt 23 anställda varav kvinnor 7 st. För ytterligare information se www.simrishamnsbostader.se