Södra kajen uthyrt

2010-2011 byggdes magasinet ”Södra Kajen” om till en modern kontorsbyggnad. Redan från början utgjorde myndigheter, företag och verksamheter med inriktning på hav, vatten och fiske viktiga hyresgäster. Marint centrum är en viktig intressent.

Kommunens beslutade huvudinriktningen med hav, vatten och fiske ligger fast. Samtidigt erbjuds även andra kreativa företag och verksamheter möjlighet att hyra lokaler i Södra Kajen.

- Kommunen har uppmanat SIFAB att medverka till en mer kostnadseffektiv uthyrning, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamns Industrifastigheter AB. Från 1 oktober tar bolaget över hela uthyrningsansvaret för Södra Kajen och därmed blir rollerna tydliga samtidigt som SIFAB får ett större ansvar.

- I detta läge är naturligtvis glädjande att samtliga lokaler utom ett kontorsrum är kontrakterade, fortsätter Järvegren. Omställningen av plan 3 för NOVA Academys ökande elevantal och behov av utbildnings- och föreläsningslokaler har varit en god hjälp. En hög uthyrningsgrad och nöjda hyresgäster är viktigt för bolaget.

Befintliga hyresgäster är bl.a. Simrishamns turistbyrå, Café Marin, Kustbevakningen, Hav och vatten - myndigheten, kommunens utvecklingsenhet, Prebona, TalleyKey, IVL, Hamnkontoret m.fl.

Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) har till uppgift att medverka till att tillgodose näringslivets och verksamheters lokalbehov och därigenom främja kommunens utveckling, nyföretagande och tillväxt. Är du intresserad att veta mer kan du få information på http://www.sifab-simrishamn.se/ eller kontakta oss genom att ringa 0414- 81 96 30.