Prebona Expanderar

PREBONA EXPANDERAR OCH TAR ÖVER KUSTBEVAKNINGENS LOKALER I SIMRISHAMN


Kustbevakningen har sagt upp sina lokaler i Södra Kajen, i Simrishamn pga omorganisation. Nu har SIFAB tecknat nytt hyresavtal med Prebona AB, som hyr lokalerna från årsskiftet. Prebona har tills nu hyrt kontorslokaler i Södra Kajen i ett knappt år.

- Vi har precis genomfört en lyckad börsnotering på Aktietorget och vår verksamhet utvecklas starkt, säger Orvar Otterstedt VD för Prebona AB. Genom att flytta till en ny lokallösning i Södra Kajen kan vi fortsätta att utveckla verksamheten och lansera våra produkter.

- För SIFAB har drivkraften varit att erbjuda ett intressant och innovativt företag expansions- och utvecklingsmöjligheter i Simrishamn, framhåller Per-Olof Järvegren, VD för SIFAB. Samtidigt har vi kunnat tillmötesgå kustbevakningens önskan att frånträda lokalerna inom ramen för en fortsatt god uthyrningsgrad.

- Det är mycket glädjande att kommunen kan medverka till Prebonas utveckling, understryker kommunalrådet Karl-Erik Olsson. Kommunen jobbar på bred front för att vända befolkningsutvecklingen. Innovativa företag och fler arbetstillfällen ligger helt i linje med vad Simrishamn behöver.


Prebona AB är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Läs mer på www.prebona.com

Simrishamns Industrifastigheter AB:s (SIFAB) är ett kommunägt fastighetsbolag med uppgift är att främja näringslivsutveckling och innovativa företag i Simrishamn. SIFAB erbjuder i första hand kontorslokaler på Södra Kajen och är öppna för diskutera även olika lokallösningar.


För ytterligare information:

Orvar Otterstedt, VD 046-523 30

Karl-Erik Olsson, kommunalråd 0414-81 91 11

Per-Olof Järvegren, VD 0414-81 96 44