Lyckeby flyttar och SIFAB köper Garvaren 8

Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) köper Garvaren 8 på Skansen av Lyckeby Construction AB (Lyckeby). Köpeskillingen utgör 6 Mkr. Lyckeby hyr lokalerna till december 2016 för att driva verksamheten vidare och successivt flytta produktionen till lokaler i på Fabriksgatan (fd Perlite concrete)

- Vår verksamhet utvecklas starkt, säger Bo-Göran Sjöholm, VD för Lyckeby Construction AB. Genom en samlad lokallösning i Simrishamn kan vi fortsätta att expandera med nya och befintliga kunder i de nya produktionslokalerna.

- För SIFAB har drivkraften varit att köpa loss central mark för kommunens framtidssatsning på attraktiva bostäder, framhåller Per-Olof Järvegren, VD för SIFAB. Skansen innehåller som översiksplanen redovisar fantastiska möjligheter för bostäder nära centrum, kommunikationer samt hav och natur. Vår största önskan nu är att komma igång med att planera utvecklingen av området.

- Det är mycket glädjande att kommunen kunnat medverka till Lyckebys framtidsplaner, understryker kommunalrådet Anders Johnsson. Kommunen jobbar på bred front för att vända befolkningsutvecklingen. Fler arbetstillfällen och nya attraktiva bostäder är precis vad Simrishamn behöver.

Lyckeby Construction AB är verksamma i Simrishamn sedan 1997. Företaget tillverkar fogmassor, spackel och lim. Lyckeby Construction AB omsätter ca 70 Mkr/år och sysselsätter f.n. ca 30 anställda i Simrishamn.

Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. SIFABs uppgift är att främja näringslivsutvecklingen i kommunen. SIFAB erbjuder idag kontorslokaler på Södra Kajen och i Hammenhög.

För ytterligare information:

Bo-Göran Sjöholm 0414-17090 eller 0733-972902
Anders Johnsson 0414-819145
Per-Olof Järvegren 0414-81 96 44 eller 0721-803588.