Sifab

Södra kajen

Som hyresgäst på Södra kajen har du tillgång till konferensrum, sammanträdesrum, kantin och kök. På Södra kajen finns även konferensanläggning med bla lokal för upp till 150 personer. Bokning sker på telefon 0414-41 16 50. Hyresgäster på Södra kajen: Turistbyrån med ca 70 000 besökare per år är en naturlig besöksplats för alla turister. Lasse På Kajen är ett café med lokala specialiteter. Caféet administrerar och sköter konferensanläggningen Skeppet.

Mer information fås genom att trycka på bilderna

Södra kajen Södra kajen Södra kajen Södra kajen

Marint Centrum

Tillsammans med kommunen utvecklar Sifab Marint Centrum i fastigheterna på Södra Kajen i Simrishamn. Ett led i arbetet med att förbättra Östersjöns miljö är etablerandet av Marint centrum. Visionen är att etablera en mötesplats där kompetens, företagande, FoU, kunskap, information, kultur och upplevelser knutna till Östersjöns marina miljö sammanförs och genererar en stark hållbar tillväxt. Syftet med Marint centrum är att skapa en arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum ska vara en självklar tillväxtmotor i regionen. Marint centrum stärker Simrishamn/Österlen som unikt varumärke för inflyttare, företag och besökare.

 • Kustbevakningen, Hamnkontoret.
 • I Marint centrum ingår:
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Simris Alg AB
 • Sound View Instruments
 • Ikaros AB
 • OneWell AB
 • Effekt Personal AB
 • Sydkustens Fiskeområde AB
 • KIMO Baltic Sea
 • Nyföretagarcentrum
 • Blue Innovation/Ideon Innovation
 • Projektkanslier såsom:
 • Fishing for litter
 • Biogas från fiskrens, Burfiske
 • IVL:WEBAP
Södra kajen